Tria d'Art: Cultura Sostenible

Una metodologia innovadora per empoderar i transformar persones i entitats de tots els sectors i orígens.

Què és Triad'Art?

Què és Triad'Art?

Som un espai creatiu que convida a potenciar coneixements, experiències i habilitats, per mitjà d’un concepte innovador que pretén aconseguir un desenvolupament econòmic, una cohesió social i una protecció del territori amb la cultura com a fil conductor.

Ens vam constituir el mes d’octubre de 2022 com a microcooperativa de treball associat, ja que és la fórmula empresarial que més ens va ressonar per la seva estructura horitzontal i la seva afinitat amb els valors de la sostenibilitat.

Virginia Seguí Ferrer

Documentalista, gestora cultural, terapeuta i emprenedora, amb 18 anys d’experiència en el sector cultural dins l’administració pública local, insular i autonòmica.

Débora Marquès Fluxà

Enginyera ambiental i sanitària, gestora cultural, terapeuta i emprenedora amb una àmplia experiència en l'organització i desenvolupament de diferents projectes i esdeveniments d'àmbit nacional i internacional.

Virginia & Débora